Om

Jag har studerat yoga för Ali Dashti sedan 2006 och vidareutbildar mig kontinuerligt inom asana, pranayama, filosofi och terapeutisk yoga.

Jag är även leg. fysioterapeut och har studerat idrottsmedicin på magisternivå. Som fysioterapeut har jag erfarenhet av primärvård, neurologi, idrottsmedicin och geriatrik.

När jag inte yogar odlar jag grönsaker tillsammans med Albin på marstorps mat.

Yogametoden

Du kommer att lära dig en strukturerad och tydligt utformad yoga-metod. Dina kunskaper om yoga fördjupas stegvis och du lär dig hur just du kan använda de olika teknikerna för att uppnå mer balans och ökad välmående i vardagen.

Yogametoden har sin bas i Iyengar-yoga. Min lärare, Ali Dashti, var under många år nära student och familjevän till B.K.S Iyengar och Geeta Iyengar. B.K.S Iyengar var en av de absolut mest tongivande personerna som format och spridit den yoga som praktiseras världen runt idag.

Jag undervisar en fysisk form av yoga där dynamiska flöden blandas med mer tekniskt precist arbete i olika positioner då du stannar längre och fokuserar på korrekt linjering. Såväl styrka som smidighet utvecklas balanserat och nya positioner introduceras eftersom du är redo. Du tränar även avslappning och olika andningstekniker som påverkar dig såväl fysiskt som psykiskt. Den fysiska praktiken genomsyras av yogisk filosofi där viktiga verk är Patanjalis yoga sutras, bhagavagita och hatha yoga pradipika.

Metoden går ut på att använda den fysiska kroppen som ett redskap tillsammans med yogisk filosofi för att bättre lära känna dig själv och nå ökad jämvikt i tillvaron.

Tradition är för mig en viktig del av yoga. Eftersom yoga är komplext krävs regelbundna studier under en längre tid för samma lärare för att kunna gå på djupet och skapa en meningsfull förståelse för ämnet. Precis som när du ska lära dig spela ett instrument kan det vara svårt i början. Du behöver öva skalor och traggla enklare ackord, ibland i flera år, innan du kan ta dig an mer komplexa stycken, improvisera, hitta ett flyt och ditt unika konstnärliga uttryck. Tålamod, koncentration och regelbunden praktik över tid är viktiga egenskaper för att nå framgång i yoga.

Syftet med de yogiska teknikerna är att nå ökad självkännedom. Därigenom kan du bättre förstå vilka handlingar och beteenden du behöver göra mer eller mindre av för att leva som du verkligen vill leva. Fokus i min undervisning är fysiska övningarna (asana), andning (pranayama) samt grundläggande livsprinciper (yama och niyama). Genom att studera och praktisera dessa grenar av yogan på ett systematiskt och regelbundet vis når du ökad självkännedom. En stark och smidig kropp blir också en effekt av regelbundet yogande. En sund kropp anses vara en förutsättning för att kunna uppnå en god psykisk och andlig hälsa.

Du behöver inga speciella förkunskaper för att studera yoga för mig. Du behöver däremot vara intresserad av att lära dig mer om yoga och att utforska just denna metod på djupet.